Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /www/doc/blog.ixperta.com/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 315
Aruba Networks přidá turbo rychlost vaší infrastruktuře | IXPERTA blog
Atuba Networks

Aruba Networks přidá turbo rychlost vaší páteřní infrastruktuře

Pro velká datová centra s nepřetržitým provozem, middle i small-sized business i pro home-office projekty je kritické provozovat síťové prostředí se spolehlivou konektivitou, modularitou i vysokou bezpečností, kterou lze snadno nasadit a spravovat. Jak na novou páteřní infrastrukturu šli ve firmě, která opravuje flotilu letadel významným světovým leteckým dopravcům?

Jak vyhrát lítý boj s ekonomy o 25 Gb?

Ušetřit nebo investovat? Věčná otázka! CTO a další IT manažeři, kteří musí řešit přestavbu infrastruktury, často vedou s ekonomy argumentační boj o to, jestli páteřní infrastruktura bude mít přístupové porty o rychlosti 25 Gb nebo jen 10 Gb. Jak dostat manažery, kteří mají za cíl ubránit každou korunu na svoji stranu? Zkušenosti ukazují, že ke kvalitnímu rozhodnutí výrazně přispívá formalizovaná a akceptovaná rozvojové vizi a celkový přístup managementu k investicím do budoucna.

Jak se na investici do rychlejší páteřní infrastruktury s odstupem času dívá Jan Zagora, IT manager v JOB AIR Technic a.s. Odpověděl nám na otázku, jestli z jeho pohledu bylo rozumné, že investovali do 25Gb ethernetu, nebo zda měli raději ušetřit a koupit 10 Gb.

„Cestou 10 Gb ethernetu se jít určitě dalo. Jednoduše. Otázka je, jak daleko bychom s tím došli. 25 Gb ethernet, když to vezmu technologicky, z pohledu IOPS a prostou matematikou, není dva a půl krát 10 Gb. Je rychlejší, kapacitně objemnější s významně větší šířkou pásma. Kdybychom tyto lepší parametry nakrásně nevyužili hned, tak jako investice do nejbližších dalších dvou, tří let je využijeme určitě. Ve strategickém plánu rozvoje firemní infrastruktury máme přidání dalšího fyzického nodu do virtualizačního prostředí. Takže to jako ochrana investic jednoznačně dávalo smysl.“

Cisco nebo Aruba – to je to, oč tu kráčelo…

Značná část „síťařů“ ve firmách vyrostla a brilantně umí Cisco síťové prvky. Je to standard. Někdy při přemýšlení o nových síťových prvcích probíhá poměrně lítá diskuze – koupíme Cisco Systems nebo využijeme nabídky jiný značek? Na talíři bývá i Aruba Networks. Naše zkušenosti jako implementátora a poskytovatele high-level supportu ukazují zásadní argument ve prospěch Aruby. Drtivá většina prvků, které jsou i v JOB AIR implementovány, mají doživotní záruku. Pokrytí obdobnou úrovní záruky by u Cisca znamenalo kupovat pravidelně dodatečnou službu.

V JOB AIR Technic pořídili – i z jiných důvodů – flotilu síťových produktů Aruba. Od páteřní infrastruktury po Wi-Fi Access Pointy včetně nástrojů pro centrální správu aktivních prvků. Jan Zagora je s tímto rozhodnutím nadmíru spokojený. „Za volbou Aruby si rozhodně stojíme. Není asi pravděpodobné, že ty prvky budou v síti do konce své fyzické životnosti. Ale do konce své životnosti z hlediska jejich podpory je to velmi reálné. A na to konto se nám doživotní podpora hodně líbí.“

Plusové body pro Arubu – snadný přechod, přívětivá konfigurace, jednoduchá správa, doživotní záruka

Aruba prvky se ukazují v provozech jako velice spolehlivé. V JOB AIR v prvním roce nezaregistrovali žádný výpadek, na který by museli uplatnit SLA požadavek. To se jistě dá očekávat. Ale s přibývajícím časem má vliv na spolehlivost víc provozních okolností. Některé pracují v prašnějším prostředí, místy nemusí být ideální teplota, vliv mohou mít i další okolnosti. Není v zájmu zákazníka řešit s dodavatelem diskuze o tom, jestli závada spadá do záruky nebo ne. A interně stále argumentovat a realizovat periodické obnovy servisních kontraktů. V tomto směru záruky firmy HPE považují zákazníci za skvělou věc a vhodnou investici.

Jan Zagora má bezmála desetiletou zkušenost jako manažer a jako administrátor s provozem prvků Cisco Systems. Zajímalo nás porovnání jiných síťových prvků s prvky Aruba Networks z pohledu zásadních rozdílů a srovnatelnosti různých vendorů.

„Nebojím se říct, že prvky Aruba Networks jsou naprosto srovnatelné. Začínal jsem na Ciscu, a proto jsem k němu logicky přilnul. Bavilo mě, měl jsem ho rád. Potom jsem přešel do světa HPE technologií a světa Aruba. Přechod pro mě byl až nečekaně příjemný. Ať už z hlediska konfigurace prvků nebo například logického uspořádání. Pro síťového administrátora je uživatelská přívětivost prostředí dost důležitá a u Aruby je doopravdy prostředí velmi přívětivé. Služby, které HPE nabízí a které náš přechod zjednodušily, jsou vysoce funkční a jedním slovem bych řekl – Aruba je fajn.“

IXPERTA je diamantovým podélně i příčně proužkovaným partnerem … zajistí pro vás kompletní design síťové vrstvy, implementaci i zaškolení administrátorů, poskytuje nonstop 24/7 servisní dohled a související služby.