Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /www/doc/blog.ixperta.com/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 315
Pomůže outsourcing software v digitální transformaci? | IXPERTA blog

Pomůže outsourcing software v úspěšné digitální transformaci?

Digitální transformace – toto téma se stále častěji objevuje jako nová cesta k lepšímu propojení organizací se zákazníky a podpora pozitivní zákaznické zkušenosti. Kromě kvality lidského faktoru na straně poskytovatele a odpovídající firemní kultury je významným prvkem úspěšné digitální transformace implementace a integrace moderních technologií včetně změny přístupu k jejich návrhu i využívání. 

Softwarové vybavení je nedílnou součástí procesu digitální transformace. Mnoho firem z různých důvodů hledá pro realizaci svého softwaru externí dodavatele. Ptáme se Vojtěcha Nebese, šéfa skupiny softwarových inovací, na jeho názor na digitální transformace na českém IT trhu.

Jaké zkušenosti má IXPERTA s digitální transformaci? Není to jen nové marketingové pojmenování pro již existující inovativní a integrační procesy?

Já vnímám digitální transformaci jako kvalitativně nový krok jak využít nové technologie pro zlepšení produktů, procesů, výroby, čehokoliv, co je potřeba zlepšit. A jestli je spouštěčem potřeba automatizace, optimalizace nebo něco jiného, je myslím jedno.

O téma digitální transformace je v poslední době stále větší zájem. Požadavky na IT se i díky pandemii mění rychleji než dřív. Nás digitální transformace velmi zajímá i proto, že jde o komplexní záležitost, která vyžaduje od dodavatele – tedy od nás – značnou dávku kreativity a špičkové řízení projektů. V tom se cítíme jako doma.

Můžete uvést konkrétnější příklad projektu s prvky digitální transformace?

Jeden z našich aktuálních projektů má dokonce v názvu ta dvě kouzelná slova Digitální transformace. Zákazník se specializuje na výrobu špičkových produktů pro primární i aplikovaný výzkum a výrobu. Jejich produkty bez profesionálního softwaru vůbec nemohou existovat. Oni jsou naprosto špičkoví v hardware a primárním software na ovládání jejich produktů. Ale poněkud jim ujíždí vlak, protože svůj software píší dlouhá léta a kód už je v řadě případů zastaralý. Přeinstalování produktu na novou verzi může trvat i týden, protože se musí celé zařízení odstavit, aktualizovat, kalibrovat, atd. To přestává být únosné. Potřebují software rozdělit na menší funkční celky, aby celé řešení bylo pro jejich uživatele použitelnější a příjemnější. S tím jim pomáháme. 

Výsledkem je tedy vyšší kvalita dodávaného software a tím i celého produktu. Jaké další úlohy často řešíte?

Transformace softwarových produktů je jen jedna oblast, která souvisí s digitální transformací. Další se týká například distribuce software, jeho prodejního procesu. Firmy si uvědomují, že prodejní úspěchu nestojí jen na samotném produktu. Musí vyřešit, jak ho dostanou k zákazníkovi a jak ho tam udrží aktuální a bezpečný. Tedy ošetření softwarové distribuce, která je za mě také podmnožinou digitální transformace.

Pomáháme také s návrhy a realizací prodejních procesů. Zmíněný zákazník je v distribuci a prodeji poměrně tradiční firma. Mají hlavní produkt, který se neobejde bez instalace odborným pracovníkem. Uživatel tak dostane řešení prakticky na míru, ale další vylepšení, nové funkce, atd. vyžadují opět zásah odborníka. A to je nákladné. Hledáme pro ně cesty k jednoduššímu obchodnímu modelu. Aby si mohl například softwarový add-on zákazník sám objednat přes internet, zaplatit kartou a nainstalovat. Naším cílem je v tomto případě podpora inovací v distribuci produktů.

Nakonec se dostáváme k obecnější otázce. Kdy a proč je dobré outsourcovat softwarový vývoj?

Důvodů je určitě více. Jedním z významných důvodů pro outsourcing vidím to, že firma, jako IXPERTA, která rutinně navrhuje a kóduje software, se touto disciplínou zabývá na denní bázi. Má zkušenosti s procesy změn a má je zapracované takříkajíc do své genetické výbavy. Pokud děláte svůj vlastní produkt, který navíc není primárně softwarový, začnete mít po nějaké době známé tunelové vidění. V tu chvíli potřebujete pomoc zvenku. Potřebujete nakopnout – něco změnit, ukázat jinou perspektivu, ukázat nové technologie a jak se s nimi pracuje.

Dáváme našim zákazníkům nový pohled na to, co si myslí, právě navrhuje a řeší. Pokud vidíme, že je v tunelu, snažíme se ho dostat ven na světlo.

Děkuji za Váš pohled na outsourcing software ve světle digitální transformace.

Rád si s Vámi o možnostech outsourcingu vývoje software promluvíme. Kontakujte nás..

Jan Kašpárek, ředitel divize Software a strategických projektů

tel: +420 266 062 361, e-mail: jan.kasparek@ixperta.com


Článek uveřejnila následující média:


O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již téměř 30 let. Vytváří IT řešení šitá firmám na míru – dodává software development, IT infrastrukturu a bezpečnost, projektové řízení a podnikovou komunikací.