Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /www/doc/blog.ixperta.com/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 315
Jak mohou ajťáci déle tančit s uživatelkami Excelu? | IXPERTA blog
jak-mohou-ajtaci-dele-tancit-s-uzivatelkami-excelu-na-kamenech

Jak mohou ajťáci déle tančit s uživatelkami Excelu na kamenech?

Otázka k pousmání, k pohoršení? Možná si leckterý IT manažer uvědomí, že jeho ajťáci nemají na tanečky kolem uživatelů tolik času, kolik by si to obě strany zasloužily. Víme proč. Požadavky na IT permanentně rostou. Shodneme se, že rychle a efektivně reagovat na dynamické tlaky, které průběžně vznikají v obchodu a dopadají na interní IT, opravdu není snadné. Pokud možno okamžitě splňte naše přání na expanzi dostupných IT prostředků a služeb, říká obchod.

Aleš Galuška je IT managerem ve firmě Alliance Laundry CE s.r.o. Prošel si podobnou zkušeností – v české pobočce se před šesti  lety v poměrně krátké době razantně zvýšil počet uživatelů IT v oblasti THP pracovníků . Zeptali jsme se ho, jak na tyto změny vzpomíná, jak probíhaly a jak z dnešního pohledu proces změn v interním IT hodnotí.

Jaký jste zvolil přístup pro rychlé navýšení kapacity IT prostředí?

Výchozí stav pro potřebné změny bych popsal jako měně než veselý. IT prostředí bylo nestandardizované – staré servery, konfigurace v podstatě řešil jeden člověk, který uměl hlavně servery. Když se na to zpětně podívám z profesionálního hlediska, tak to byla neutěšená situace. Ale řekněme, z pohledu prostředí podobných firem, je to obvyklé. Pracujete pragmatickým způsobem – až situace přeroste mez únosnosti, a pak se hledá člověk, který má k řešení vztah a kompetence.

To byla pro mě výzva roku 2017. Během tří měsíců jsme udělali audit výchozího stavu a jeho výsledky jsem poskytl našemu americkému vedení. Bylo to pro mě jednodušší v tom, že nadřízení chtěli zjistit aktuální stav a navrhnout cesty ke korporátnímu standardu. Americký korporátní IT standard – to bylo v podstatě řešení s vysokou dostupnosti. Hlavně žádný single point of failure. 

Audit nám jednoduše ukázal, co máme. Cílem bylo postavit infrastrukturu v řešení, s kvalitní zálohou. Z mého pohledu životně a kriticky nutný základ. Z pohledu byznysu řešení, které zajistí dostupnost IT služeb tak, aby při výpadku jedné komponenty nestály stovky lidí, prostě solidní korporátní standard.

Kvalitně udělaný audit byl tedy nutný základ. A dál?

Bylo rozhodnuto o modernizaci IT směrem ke konsolidovanému redundantnímu řešení. To v mém případě jasně určilo první krok, totální výměnu hardware. Pak následovala klasika – výběr vendora. V rámci síťových prvků jsem byl zvyklý na Cisco. Serverově jsem se orientoval na základě předešlých zkušeností na HPE. Korporátní standard síťových prvků bylo u americké matky také HPE. Co se týče globálního konceptu, síťové prvky od HPE, to byla pro mě novinka…

Po pěti letech fungování ale říkám, že síťová infrastruktura HPE má z mého pohledu srovnatelnou kvalitu, na jakou jsem byl zvyklý od Cisca. HPE poskytuje prvky, které jsou pro standardní podniky velice příjemné. Jak technicky, spolehlivostí, tak i cenově. Takže v uvozovkách jsme teď v Alliance Laundry globálně HPE positive. A jsme spokojeni. Nemáme žádné zásadní incidenty. Jen takové ty běžné supporty – prostě všechno běží tak, jak má z pohledu hardwarové platformy.

Výběr vendora byl zřejmě jednoduchý. Jaké zkušenosti máte s Ixpertou jako s dodavatelem? Co byste označil jako klíčové?

Od Ixperty jsme dostali nabídku, která byla technicky i finančně akceptovatelná. Co vnímám jako obrovskou přidanou hodnotu pro mě jako pro IT manažera? Je to velký přehled. V jedné minutě jsem byl a stále jsem schopen dostat odpověď jak na technickou, tak i na manažerskou otázku. Toho si vysoce cením a velmi mě to pomáhá.

Naše cíle jsem hloubkově konzultoval s Ixpertou, protože má velké zkušenosti s implementacemi. Filip Fiala – šéf divize InfraSec – v IT zná od obrovských technických detailů až po to, co já potřebuji – manažerský jazyk. Ale vidím, že i další lidé v týmu umějí takhle dvoucestně uvažovat. A když se v Ixpertě zeptám techniků, i oni dokáží doručit rozumný obchodní pohled co dává smysl, nějaké globálnější doporučení a ne prodat za každou cenu nějaký výrobek.

Implementační „nuda v Příboře“

Následně proběhla technická realizace, kterou bych nazval “Nuda v Brně”. Ale protože jsme v Příboře, tak tedy “Nuda v Příboře”. Hladkým způsobem jsme přemigrovali stávající technologie do high availability řešení a běží to skvěle. Nemáme žádné zásadní problémy, globálního charakteru. HW incidenty máme, ale díky výborné architektuře koncoví uživatelé nezaznamenají výpadky. Implementace, support, případně dolaďování, následně ostrý provoz. 

Máme samozřejmě potřeby zlepšení různých služeb, proto to není konečný stav. Loni jsme začali ještě realizovat zálohování do cloudu s Ixpertou. Kontinuální vylepšování všech IT služeb za rozumnou cenu provádíme neustále. 

Kromě konsolidace základních kamenů vašeho IT, jaké další efekty vám tyto změny přinesly?

Myslíte kromě toho, že přijel pomyslný „Ježíšek“ a dal nám IT technikům hodně hraček? Hardware, storage, servery, VMwary a tak? Technici jsou samozřejmě rádi, že mají nové „hračky“, jako nový hardware a software, který funguje a je stabilní. Nemusí se s tím zdržovat. Nastaví se „to“ a jede „to“. Operativa vždycky zabírá nejvíc času. Takže teď se mohou moji lidé věnovat operativě s větším klidem. Infrastrukturní základ máme teď opravdu stabilní. A technici teď mohou víc tančit kolem uživatelů a uživatelek, kterým nefungují Wordy a Excely.

Pokud se vrátíme zpátky k přidané hodnotě, kterou IT dnes pomáhá byznysu jako celku, tak proběhla poměrně značná konsolidace IT prostředků, které zabezpečují jednotlivá IT aktiva, která provozujete. Jak konkrétně to pomohlo celkově firmě?

Jednak je to určitě o větší flexibilitě. V rámci fungování různých služeb máme určitou rezervní kapacitu na straně serveru. Takže když někdo přijde a řekne, že chce rozjet nějakou službu, která má rozumné hardwarové nároky, tak mu lusknutím prstu pomůžeme. To je jedna věc. V případě většího projektu je potřeba analyzovat HW potřeby a navrhnout korektní dostupnost a architekturu provozu služby. Následně se musí potřebné náklady vložit do investic daného projektu.

Druhá věc. Plánování výroby po výměně storage běží jen polovinu času, plánuje se hodinu a půl. Podobný efekt se stal i po výměně serverů. My jsme investici rozplánovali na dva roky, nejdříve storage, potom servery. Plánování se mezitím rozšířilo podle požadavků logistiky, protože tam zahrnuli více položek a zpřesnili predikci svých materiálových potřeb. A opět jsme proces ze tří hodin zkrátili na hodinu a půl. Pro nás v IT to znamená, že jsme čtyřikrát zkrátili čas zpracování a máme v noci dostatek času na jiné procesy pro přípravu dat pro byznys reporty. Máme díky tomu volnější ruce.

Částečně se u vás o infrastrukturu stará IXPERTA, je to tak?

Ano, máme uzavřenou supportní smlouvu. Když si koupíme novou „hračku“, tak potřebujeme mít dostupné kvalitní služby pro operativní řešení problémů. Máme u nás jednoho server specialistu. Ale když je třeba na dovolené, není dostupný. Druhá věc je to, že náš interní technik nebude mít nikdy tak hlubokou znalost jako ten, který implementuje serverová řešení jako na běžícím pásu. Proto máme smlouvu pro případ řešení problémů, které nejsme schopni sami zvládnout.

Máme v IXPERTA takříkajíc přítele na telefonu. My potřebujeme pokrýt poměrně vysoké požadavky – v podstatě to je L3 level. U nás si interně zajistíme určitě L1 a  L2 level. Ale L3 nikdy. Benefitem servisní smlouvy s IXPERTA je uvolnění rukou pro běžné činnosti, na které máme dostatečnou expertízu. Náš IT člověk má i víc prostoru věnovat se provozním úkolům, které jsou spojeny spíš s provozem IT, informačních systémů a podobně. Jak jsem to říkal, máme teď pevný základ hardwaru a můžeme teď déle tančit s uživatelkami na kamenech.

Tanec s uživatelkami na kamenech je určitě příjemný benefit konsolidace IT infrastruktury. Děkujeme za rozhovor.

Alliance Laundry CE s.r.o.je česká pobočka amerického koncernu Alliance Laundry Systems, který drží světový primát v prodeji, sortimentu, dosahu a investicích do výzkumu a vývoje v komerčním praní. Firma vyvíjí, navrhuje, vyrábí a prodává špičková řešení pro komerční prádelny.